Foretakssammenslutning.jpg

Kontaktperson

Anne Marthe Storetvedt
E-post: amst@kt.no
Tlf: 55 59 75 57

Veiledning - saksbehandlingen ved kontroll med foretakssammenslutning

Revidert veileder for saksbehandlingsprosessen ved kontroll av foretakssammenslutninger.

Konkurransetilsynet har revidert veilederen for saksbehandlingsprosessen ved kontroll av foretakssammenslutninger.

– Endringer i regelverket samt tilsynets erfaringer fra saksbehandlingen de senere år er bakgrunnen for at tilsynet nå har funnet det riktig å revidere veilederen. Formålet med veilederen er å gi partene kunnskap om Konkurransetilsynets saksbehandling i forbindelse med tilsynets kontroll av foretakssammenslutninger, samt å legge til rette for en målrettet og effektiv prosess, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Les veilederen her >> (pdf)

Sist endret: