Opplysninger

V2017-18 - Cappelen Damm AS/Cappelen Damm Holding AS - Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA - H Aschehoug & W Nygaard AS - Vigmostad & Bjørke AS/Schibsted ASA - ileggelse av overtredelsesgebyr - krrl § 29 jf § 10

Bestemmelse
konkurranseloven § 29, jf. § 10
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet fattet 22. mars 2017 vedtak der Cappelen Damm AS/Cappelen Damm Holding AS, Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA, H. Aschehoug & Co W. Nygaard AS og Vigmostad & Bjørke AS/Schibsted ASA ble ilagt overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven i form av kollektiv boikott.

Cappelen Damm AS/Cappelen Damm Holding AS, Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA, H. Aschehoug & Co W. Nygaard AS og Vigmostad & Bjørke AS/Schibsted ASA ble ilagt gebyrer på henholdsvis 9,1, 7,9, 9,7 og 4,6 millioner kroner.

Saken gjelder ulovlig samarbeid gjennom en kollektiv boikott av distributøren Interpress Norge AS.

Sist endret: