A2017-4 - Insula AS - Apetit Kala Oy - Maritim Food AS - konkurranseloven § 20 jf. § 16 - underretting om henleggelse av saken

Bestemmelse
Konkurranseloven § 20 jf. § 16
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet har kommet til at Insula AS' oppkjøp av Maritim Food AS tillates. 

Konkurransetilsynets har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å konkludere med at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, jf. konkurranseloven § 16 første ledd.

Sist endret: