A2017-3 - Insula AS - Apetit Kala Oy - Maritim Food AS - avslag på søknad om delvis unntak fra gjennomføringsforbudet

Bestemmelse
Konkurranseloven § 19 første ledd, jf. konkurranseloven § 19 annet ledd
Brevdato
Sammendrag

I anledning Konkurransetilsynets behandling av foretakssammenslutningen mellom Insula AS og deler av virksomheten i Apetit Kala Oy og Maritim Food AS med datterselskaper, søkte melder om delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd, jf. konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum.

Søknaden var begrunnet med at en delvis gjennomføring ikke ville ha noen innvirkning på de norske målselskapenes virksomhet i Norge. Etter en konkret helhetsvurdering kom Konkurransetilsynet til at det ikke kunne gis delvis unntak fra gjennomføringsforbudet.

Sist endret: