Høringsuttalelse – forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Forslaget gjelder utarbeidelsen av nettavregningsområder og etableringen av Elhub. Konkurransetilsynet er positiv til dette. En utvikling mot et felles nordisk sluttbrukermarked vil bidra til økt konkurranse i markedet. Videre vil etableringen av Elhub føre til likere konkurransevilkår gjennom at vertikalt integrerte selskaper ikke lenger får fordelen av en felles kundedatabase. I tillegg vil Elhub gjøre informasjonsutvekslingen knyttet til AMS mer effektiv.

Det er samtidig viktig å sørge for at vertikalt integrerte selskaper ikke bryter nøytralitetskravene og deler informasjon. Konkurransetilsynet påpeker at dersom det ble innført krav om eiermessig skille for nettselskap, ville den foreslåtte reguleringen for å sikre nøytralitet være unødvendig.

Sist endret: