Høringsuttalelse - forslag til revisjon av arkivforskriften, kapittel III: Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Høringsuttalelse til Riksarkivets forslag til revisjon.

Sist endret: