Høring - Varsel om vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle offentlige kommunikasjonsnett

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet vil generelt bemerke at varslet om vedtak og tilhørende vedlegg er godt gjennomarbeidet. Tilsynet har imidlertid enkelte kommentarer knyttet til Post- og teletilsynets valg av kostnadsmodell for prisreguleringen i de relevante markedene.

Sist endret: