Høringssvar - Endring i ekomlov og - forskrift 2010

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet støtter endringene i ekomlovens §$ 62, 6-5 og 6-Sa. Tilsynet anser imidlertid at bruken av restriksjoner på frekvensene bør minimaliseres. Herunder bar det sikres at myndighetenes praktisering av sin kompetanse etter ny 6-5 og 6-5a, til å pålegge eller nekte salg og leie av frekvenser, bør være restriktiv og forutsigbar for aktørene i markedet.

Sist endret: