Opplysninger

Høringssvar - forslag om endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet er av den oppfatning at det bør vurderes å endre systemet for fastsettelsen av fastprisperioden. Tilsynet mener også at ny fastprisperiode for bøker som utgis på nytt kun kan avtales dersom innholdet i boken er vesentlig endret.
Sist endret: