Opplysninger

Høring - Rapport om konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet støtter Kredittilsynets forslag til tiltak for å bedre konkurransen og effektiviteten i sparemarkedet.

Sist endret: