Høring - oppheving av konsesjonsordning for omsetning av videogram

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konsesjonsordninger vil normalt innebære en etableringshindring som vil kunne begrense den potensielle konkurransen fra aktører som ikke er etablert i det relevante markedet.

Konkurransetilsynet stiller seg derfor positiv til forslaget om å oppheve konsesjonsordningen for omsetning av videogram i næring.

Sist endret: