Høring – forskrift om endring av budreglementet i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet støtter Landbruks- og matdepartementets forslag til endring av budreglementet i forskrift om fordeling av tollkvoter. Tilsynet er enig i at de foreslåtte endringer i regelverket vil være egnet til å avhjelpe de konkurransevridende effektene det eksisterende auksjonssystemet har muliggjort.
Sist endret: