Høring – forslag til endringer i reglene om formidlingsplikt

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet anbefaler at formidlingsplikten for TV 2 med hjemmel i kringkastingsforskriften § 4-2 oppheves. Hva angår Kultur- og kirkedepartementets endringsforslag for øvrig mener tilsynet at det er nødvendig at departementet synliggjør de vurderinger som underbygger forslagene.
Sist endret: