Opplysninger

Høring – forslag til endring av kringkastingsforskriftens regler om formidlingsplikt

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Kultur- og kirkedepartementet har foreslått å endre reglene om formidlingsplikt i kringkastingsforskriften.

Konkurransetilsynet anbefaler at forslaget til ny regel ikke gjennomføres.

 

Sist endret: