Høring – NOU 2009:16 Globale miljøutfordringer - norsk politikk - bærekraftig utvikling og klima i offentlige beslutningsprosesser

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

En miljøpolitikk som bygger på virksom konkurranse, sikrer at miljømålene nås på en så effektiv måte som mulig. Bedriftenes rammebetingelser må ikke undergrave mulighetene for å nå disse målene.

Sist endret: