Høring - utredning om omvendt avgiftsplikt i bygg- og anleggsbransjen

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet viser til høring vedrørende utredning om omvendt avgiftsplikt i bygge- og anleggsbransjen.
Konkurransetilsynet merker seg med tilfredshet at det foreslåtte systemet vil bidra til en mer rettferdig konkurranse fordi lovlydige aktører ikke blir utkonkurrert av ulovlige aktører bare fordi de er lovlydige. Ut over det har Konkurransetilsynet ingen merknader.

Sist endret: