Høring – Post- og teletilsynets varsel om vedtak i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlig mobilkommunikasjonsnett

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

I den grad det er samfunnsøkonomisk lønnsomt er Konkurransetilsynet enig med Post- og teletilsynet med hensyn til å legge vekt på økt infrastrukturkonkurranse.

Etter Konkurransetilsynets vurdering synes det som det kan være samfunnsøkonomisk optimalt at samlokalisering reguleres for å sikre en best mulig utnyttelse av infrastruktur.
 
Konkurransetilsynet savner i vedtaket en grundigere analyse av hvorvidt offentliggjøring av standardavtaler for nasjonal gjesting, MVNO-tilgang og tjenesteleverandørtilgang vil kunne påvirke faren for stilltiende samarbeid i dagens marked.

 

 

 

 

Sist endret: