Opplysninger

Dokumenter

Høring - NOU 2007:17 - Skattefavorisert individuell pensjonsordning

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet ser det som positivt at konkurranse er et førende premiss i utformingen av loven, og at det legges til rette for konkurranse både på tilbuds- og etterspørselssiden. Tilsynet ser at krav om forsikringselement ved samordning av individuelle tjenestepensjons avtale og tjenestepensjonsordning kan begrense etableringsmulighetene, men at en slik samordning også kan gi opphav til effektivitetsgevinster.
Sist endret: