Opplysninger

Dokumenter

Høring - evaluering av Norges geologiske undersøkelser

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet viser til høringsbrev fra Nærings - og handelsdepartementet om evaluering av Norges geologiske undersøkelser. Tilsynets høringssvar er i sin helhet gitt i vedlegget.

 

Sist endret: