Opplysninger

Dokumenter

Høring - utkast til lovbestemmelser om finansinstitusjoners navnebruk

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Finansdepartementet foreslår klarere regler for finansinstitusjonenes navnebruk begrunnet i hensynet til konkurransen, forholdet til bankenes sikringsordning, og forholdet til taushetspliktreglene. Konkurransetilsynet kan ikke se at forslaget er tilstrekkelig begrunnet, verken ut fra konkurransehensyn eller andre hensyn. Tilsynet foreslår at det i stedet vurderes alternativer som er mindre inngripende for aktørenes markedstilpasning.
Sist endret: