Høring - unntak fra konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet støtter forslaget om at det kun innvilges et tidsbegrenset unntak fra konkurranselovens regler for avtaler om klinisk veterinærvakt. Tilsynet mener imidlertid at en overgangsperiode på to år regnet fra 31. desember 2008 er unødvendig lang
Sist endret: