Opplysninger

Innspill til stortingsmelding om innovasjon

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Regjeringen har varslet at den vil legge frem en stortingsmelding om innovasjon. Konkurransetilsynet har gitt et innspill til dette arbeidet, der hovedpoenget er at innovasjonspolitikken og konkurransepolitikken understøtter hverandre.
Sist endret: