Opplysninger

Høring - internasjonal roaming - forskrift

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
EUs forordning om roaming i offentlige mobilkommunikasjonsnett ble vedtatt 27. juni 2007. Forordningen sikrer maksimale priser til sluttbrukere. Konkurransetilsynet er positive til departementets forslag om å gjennomføre EUs forordning i norsk rett for å sikre norske brukere rettigheter.

 

Sist endret: