Høring - forslag til endringer i konkurranseloven

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Fornyings- og administrasjonsdepartementet har foreslått å endre § 21 i konkurranselova, som opnar for ei politisk overprøving i saker der Konkurransetilsynet grip inn mot ei føretakssamanslutning.

Konkurransetilsynet foreslår å opprette ei uavhengig klagenemnd for slike saker. Formålet er å sette eit tydeleg skilje mellom den konkurransefaglege og den politiske overprøvinga av tilsynet sine vedtak.

 

Sist endret: