Høring - Allmennkringkastingsplakat for NRK

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet støtter i samsvar med høringsutkastet at det må være et tydelig skille mellom allmennkringkastingstilbudet og kommersielle tjenester på nye plattformer. Videre må offentlige inntekter ikke brukes til å kryssubsidiere kommersielle aktiviteter. Det skal også være et klart regnskaps- og driftsmessig skille mellom allmennkringkastingsvirksomheten og NRKs kommersielle aktiviteter.
Sist endret: