Forslag til revidert lov om havner og farvann m.v

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet er positiv til at det i loven inntas en ny prinsippbestemmelse om havners plikt til å motta fartøy. Konkurransetilsynet mener at eierskap til havner bør legges til foretak som ikke er aktive på markedet for sjøtransport. Det knyttes også merknader til samarbeid mellom havner, antall havner, størrelsen på den enkelte havn og lovforslagets avskaffelse av havneavgiften.
Sist endret: