Opplysninger

Forskrift om konkurranseavgrensande verksemd i skogbruket

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
I eit forslag til forskrift frå Landbruks- og matdepartementet vert det opna opp for konkurranseskadeleg samarbeid og misbruk av dominerande stilling i skogbruksnæringa. Konkurransetilsynet meiner at utkastet til forskrift ikkje bør vedtakast slik det er foreslått.
Sist endret: