Revisjon av blåreseptordningen - forslag til ny blåreseptforskrift og endringer i legemiddelforskriften m.v.

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet ser positivt på at forslaget sikrer at legemidler innen en byttegruppe vil ha samme refusjonsberettigede bruksområde. Dette legger blant annet til rette for virkestofforskriving som igjen kan styrke konkurransen mellom generika- og originalpreparater.
Sist endret: