Opplysninger

Høring - en helhetlig strategi for de næringspolitiske aspekter ved forsvarets anskaffelser

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Forsvaret foretar i et normal år materialinvesteringer for 7-8 mrd. kroner. Det er grunn til å tro at Forsvaret er best tjent med mest mulig åpne anbudskonkurranser hvor alle selskaper uansett nasjonalitet blir behandlet på så like vilkår som mulig. Dette vil fremme en effektiv bruk av samfunnets interesser i samsvar med konkurranselovens formål i § 1.
Sist endret: