Opplysninger

Dokumenter

ACNielsen Norge AS - konkurranseloven § 10 - avtale om avvikling av ukentlig prisrapportering mv. - avslutning av saksbehandling

Bestemmelse
§10 Ulovlig samarbeid
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet har vurdert å gripe inn mot dagligvarekjedenes utveksling av ukentlig prisinformasjon gjennom analysebyrået ACNielsen. Årsaken er at informasjonsutvekslingen kan svekke konkurransen mellom kjedene. Etter å ha blitt orientert om tilsynets vurderinger, har partene selv valgt å endre praksis.
Sist endret: