Høring - forslag til forskrift om forbud mot bonusprogram i norsk innenriks luftfart

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet støtter departementets forslag om å gi forskrift som forbyr flyselskap å tilby flypassasjerer opptjening av goder gjennom bonusprogram på innenlands flyreiser.
Sist endret: