Opplysninger

Digitalt bakkenett for fjernsyn - Kommentarer til konsesjonens punkt 4.8 og RiksTVs utvelgelse av kanaler

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konsesjonen for det digitale bakkenettet stiller ikke krav til konkrete kriterier for hvilke kanaler som skal få plass i nettet. Dette gjør det vanskelig å kontrollere om RiksTV behandler alle tilbydere likt, skriver Konkurransetilsynet i en påpekning til Post- og Teletilsynet.

 

Sist endret: