Opplysninger

Høring - Prising av byttbare legemidler (trinnpris) og apotekenes maksimalavanse

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i trinnprisreguleringen, men foreslår ytterligere tiltak for å bedre konkurransen i legemiddelmarkedet.
Sist endret: