Opplysninger

Høring - Endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet mener at tollkvoter for import av ost bør fordeles gjennom auksjon og ikke på grunnlag av historisk import. Tilsynet mener også at kvoteandelene fortsatt bør kunne videreselges.

 

Sist endret: