Høring - forslag til takstregulativ for Avinors lufthavner i 2008

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet mener at systemet for finansiering av Avinors lufthavner bør vurderes på nytt for å dra nytte av økende konkurranse mellom Oslo lufthavn, Gardermoen, Sandefjord lufthavn, Torp og Moss lufthavn, Rygge.
Sist endret: