Opplysninger

Svar på høring - forslag til ny forskrift om eiendomsmegling og overgangsregler for ny lov om eiendomsmegling

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet stiller seg positivt til Kredittilsynets forslag om at eiendomsmeglingsforetakene fortsatt skal kunne drive ikke-konsesjonspliktig låneformidling mot vederlag.
Sist endret: