Opplysninger

Høring - rapport om tiltak som skal gjøre det enklere for kundene å bytte bank

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Høringen er knyttet til rapporten "Tiltak og ordninger som kan gi reduserte ulemper for kundene ved bytte av bankforbindelse - bankkontonummerportabilitet".
Sist endret: