Opplysninger

Forslag om unntak i mva-loven for interne transaksjoner i idelle organisasjoner

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Sist endret: