Høring - forslag til endringer i kringkastingsloven om vederlag ved tildeling av kringkastingskonsesjon

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet mener at et eventuelt vederlag ved tildeling av kringkastingskonsesjon bør ha til hensikt å regulere knappheten på frekvensressurser. En tildelingsmekanisme basert på konsesjonssøkerens bud kan synes å være best forenlig med dette prinsippet. Foreslåtte vederlagsordning bør også gjennomføres slik at ordningen ikke virker konkurransevridende i forhold til andre aktører i radiobransjen.
Sist endret: