Tips oss

 • Konkurransetilsynet ønsker tips om ulovlig samarbeid eller misbruk av dominerende stilling – både fra personer og fra foretak.
 • Alle tips blir vurdert
 • Tips kan sendes anonymt eller med navn

 

Mer om tips, tipsskjema og anonymitet >>

Vet du noe? Tips oss

Erling Espeskog og Vidar Erichsen er en del av Konkurrransetilsynets
etterforskningsstab og har spesiell trening i å håndtere anonyme
henvendelser.

 

Erling Espeskog,  Spesialrådgiver
Mobil: +47 948 39 809
Epost: eres@kt.no
 
   

Vidar Erichsen, Seniorrådgiver
Mobil: +47 911 29 409
Epost: vier@kt.no

 

Konkurransetilsynets bevissikringer

Listen under viser Konkurransetilsynets bevissikringer og etterforskningssaker fra og med januar 2017.

       
       
År Marked Bestemmelse Status
       
       
       
2018  Dagligvaremarkedet  §10 Konkurransebegrensende samarbeid     Pågår 
2018 Bokmarkedet §10 Konkurransebegrensende samarbeid     Pågår
2017         Salg av øl til serveringssteder i Norge                  §11 Misbruk av dominerende stilling     Pågår
2017 Alarm- og sikkerhetstjenester §10 Konkurransebegrensende samarbeid     Pågår
2017 Innsamling av avfall i Midt - Norge §10 Konkurransebegrensende samarbeid    Avsluttet
       
       

Kort om bevissikringer

 • Formålet med en bevissikring er å bekrefte eller avkrefte en mistanke om
  at bedriften har brutt konkurranseloven.
 • Kravet for å kunne gå på  bevissikring er at det er rimelig grunn til å anta brudd på loven.
 • Konkurransetilsynet trenger en rettslig godkjennelse for en bevissikring.
 • Konkurranseloven gir tilsynet rett til å kreve adgang til alle lokaler og steder hvor det kan finnes bevis
 • Konkurransetilsynet kan beslaglegge alle typer dokumenter og ta kopier av  innhold på digitale medier som PC-er, smarttelefoner og nettbrett.
  .
Sist endret: