Lars sørgard sigering nordisk avtale.jpg
Konkurransedirektør Lars Sørgard signerer ny nordisk samarbeidsavtale. I bakgrunnen den finske konkurransedirektøren Juhani Jokinen.

Ny nordisk samarbeidsavtale

Den nye nordiske samarbeidsavtalen innebærer at landenes konkurransemyndigheter nå kan samarbeide effektivt på tvers av grenser. Den nye avtalen gir muligheter for Konkurransetilsynet å gå på bevissikring i et annet nordisk land.

– Avtalen representerer en ny og viktig milepæl i det nordiske håndhevingssamarbeidet for å avdekke blant annet konkurransekriminalitet på tvers av landegrenser. Avtalen gir gjensidige muligheter til bevissikring og sikrer muligheten for utveksling av konfidensiell informasjon mellom landende i både etterforsknings- og fusjonssaker, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Avtalen ble signert av de nordiske lands konkurransedirektører i Helsinki 8. september og erstatter tidligere avtale fra 2001. I tillegg er Finland med i den nye avtalen.

Det nordiske samarbeidet
– Danmark, Island og Norge inngikk i 2001 en avtale som ga konkurransemyndighetene bedre mulighet til å samarbeide i konkrete saker.

– Sverige sluttet seg til avtalen i 2004.

Avtalens innehold var imidlertid begrense til bestemmelser om notifisering samt at landene hadde mulighet til å utveksle taushetsbelagt informasjon.

Nordisk samarbeidsavtale i konkurransesaker (fra 2018) >>  (pdf)

Les mer om nordisk samarbeidsavtale her >>

Sist endret: