Presse

Konkurransetilsynet arbeider for sunn konkurranse, til beste for forbrukarane og næringslivet.

Hovudoppgåva til Konkurransetilsynet er å handheve konkurranselova. Lova forbyr samarbeid som avgrensar konkurransen og misbruk av dominerande stilling.

Konkurransetilsynet kan gripe inn mot fusjonar og oppkjøp som avgrensar konkurransen vesentleg.

Mediekontakt

 

 

Pressetelefon:
47 66 77 77

Pressetelefonen er bemannet innenfor normal arbeidstid.

 

Kommunikasjonsavdelingen:

 

Ronny Turøy
fungerende kommunikasjonsdirektør
(permisjon)
Epost: ronny.turoy@kt.no
   

Reidun Duesund,
kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 913 19 709
Epost: reidun.duesund@kt.no

 
   
Synnøve Tangen Stub,
kommunikasjonsrådgiver web
Mobil: 900 19 408
Epost: syts@kt.no
   

 

Pressebilete

Nøkkelpersonar i Konkurransetilsynet

/konkurransetilsynet
@ktilsynet
 Instagram /konkurransetilsynet
Sist endret:

Ansvarlig for denne siden: Kommunikasjonsdirektør