Tilsettingsprosessen

Konkurransetilsynet er opptatt av en god og profesjonell ansettelsesprosess. Her kan du lese mer om prosessen fra utlysning til ansettelse.

Kunngjøring
Konkurransetilsynet lyser ut alle sine ledige stillinger på konkurransetilsynet.no, nav.no og finn.no.

Søknad
Du skriver en søknad og en CV som sendes via våre nettsider. Relevante dokumenter som karakterutskrift, dokumentasjon på utdanning, attester med mer legges ved.

Tilsynet vil invitere de best kvalifiserte søkerne til intervju.  

Intervju
De som intervjuer deg vil gjerne stille deg utfyllende spørsmål, og få informasjon som kan bidra til å velge den best kvalifiserte kandidaten. Intervjuet er også en mulighet for deg å bli bedre kjent med tilsynet, og du kan stille spørsmål om arbeidsoppgavene, faglige utviklingsmuligheter, arbeidsmiljø og andre forhold du lurer på. Noen ganger er det aktuelt å gjennomføre flere intervjurunder.

Vanligvis gjennomføres to intervju-runder før innstilling.

Tilsetting
Vedtak om tilsetting blir gjort gjennom tilsettingsråd.

Alle søkere vil få en tilbakemelding

<< Tilbake til hovedside om jobb i Konkurransetilsynet

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Administrasjonsdirektør