Tilsettingsprosessen

Konkurransetilsynet er opptatt av en god og effektiv ansettelsesprosess. Her kan du lese mer om prosessen fra kunngjøring til ansettelse.

Kunngjøring
Konkurransetilsynet lyser ut alle sine ledige stillinger på konkurransetilsynet.no, nav.no og finn.no.

Søknad
Du skriver en søknad og en CV som sendes via våre nettsider. Relevante dokumenter som karakterutskrift, dokumentasjon på utdanning, attester med mer legges ved.

Intervju
Søkere som er best kvalifisert, kalles inn til intervju.

De som intervjuer deg har anledning til å stille deg utfyllende spørsmål, og få informasjon som kan bidra til å velge den best kvalifiserte søker. Intervjuet er også en mulighet for deg som søker til å stille spørsmål om arbeidsoppgavene, faglige utviklingsmuligheter, arbeidsmiljø og andre forhold du lurer på. Noen ganger er det aktuelt å gjennomføre flere intervjurunder.

Etter intervjuene vil tilsynet vurdere kandidatene, og de best kvalifiserte vil få tilbud om jobb i løpet av kort tid.

<< Tilbake til hovedside om jobb i Konkurransetilsynet

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Administrasjonsdirektør