Medarbeidere forteller

To av våre kolleger forteller om hvordan det er å jobbe i Konkurransetilsynet.
              Vegard Aandal, jurist
Vegard Aadal begynte å jobbe i Konkurransetilsynet i 2006 som saksbehandler. Vegard er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen med fordypning i konkurranserett. Vegard har veiledet flere av de som har hatt sommerjobb og trainee-stilling i Konkurransetilsynet.

Vegard jobber  med å analysere konkurranseforhold og komme frem til tiltak som fremmer konkurransen i markedene.

– Vi får innblikk i stadig nye markeder og problemstillinger, og deltar ofte i samfunnsdebatten. Vi har ofte et høyt arbeidstempo med saker som skal behandles på kort tid. Som jurist i tilsynet får vi anvendt mye av det vi har lært under studietiden, forvaltningsrett og konkurranserett kan nevnes spesielt, men også en rekke andre rettsområder er i bruk i det daglige, sier Vegard.

– I Konkurransetilsynet får vi også mulighet til å jobbe i team sammen med andre jurister og økonomer. Vi får dermed innblikk i andre tilnærminger til problemstillinger og lærer mye av hverandre, sier Vegard.

                 
              Therese Johannessen, samfunnsøkonom
Therese Johannessen (34) begynte å jobbe i Konkurransetilsynet høsten 2006. Therese har en master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen, og jobben som saksbehandler i tilsynet er hennes første faste jobb.

– Arbeidsoppgavene i Konkurransetilsynet er svært allsidige. Vi jobber med alt fra foretaksammenslutninger, utredninger, høringer til etterforskningssaker. I tillegg blir vi satt på prosjekter som gir oss god innsikt i andre markeder, forteller Therese.

Et godt arbeidsmiljø og kompetanseutvikling er noe Therese setter høyt.

– Jeg får jobbe med mange unge, hyggelige og dyktige folk. Bedriftsidrettslaget tilbyr mange aktiviteter for de som ønsker å delta der. Vi jobber i åpent kontorlandskap, noe som gjør det enklere å dele informasjon og letter samarbeidet. Tilsynet legger også til rette for kompetanseutvikling. Vi blir oppfordret til å ta relevante kurs. I tillegg er det god kompetanse på huset, så vi lærer også mye av hverandre på jobben, sier Therese.

Therese setter også pris på ordningen med fleksibel arbeidstid. Det gjør det lettere for henne å balansere familieliv med jobb, og større mulighet for å styre arbeidsdagen.

 << Tilbake til hovedside om jobb i Konkurransetilsynet

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Administrasjonsdirektør