rekruttering.JPG
Som nyansatt får du en grunnleggende konkurransefaglig opplæring. Foto:

Kompetanseutvikling

Konkurransetilsynet har utarbeidet et kompetanseutviklingsprogram som gir medarbeiderne læring gjennom å løse saker, delta på undervisningstilbud og utføre egenstudier.

Vi gir også grunnleggende konkurransefaglig opplæring i egen regi med eksterne og interne foredragsholdere. Det er gode muligheter for utvikling av spisskompetansen innen konkurranserett. Konkurransetilsynet har også et veilednings- og utviklingsprogram for mellomledere.

<< Tilbake til hovedside om jobb hos oss

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Administrasjonsdirektør