Arbeidslivsdagen_2014-_ALD.JPG
Konkurransetilsynet deltar jevnlig med stand på ulike karrieredager. Foto: ©Konkurransetilsynet

Hva kan vi tilby deg?

Vi tilbyr utfordringer og en karriere i en statlig virksomhet som karakteriseres av høyt tempo, saker av stor samfunnsmessig betydning og stor medieinteresse.
  • spennende og varierte arbeidsoppgaver
  • mulighet til å bruke dine evner og kompetanse
  • kompetanseutvikling
  • jobbe i tverrfaglige team
  • jobbe i et arbeidsmiljø med mye arbeidsglede og støtte fra kollegaer
  • god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
  • trygge arbeidsforhold
  • gode pensjons- og forsikringsavtaler

 

Når du begynner hos oss får du en egen fadder som støtter deg den første tiden  når du begynner hos oss. 

 

 << Tilbake til hovedside om jobb i Konkurransetilsynet

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Administrasjonsdirektør