Arbeidslivsdagen_2014-_ALD.JPG
Konkurransetilsynet deltar jevnlig med stand på ulike karrieredager. Foto: ©Konkurransetilsynet

Hva kan vi tilby deg?

Vi tilbyr en karriere i en statlig virksomhet som karakteriseres av høyt tempo, saker av stor samfunnsmessig betydning og stor medieinteresse.

I Konkurransetilsynet får alle nyansatte en egen fadder som bidrar til den faglige og sosiale integreringen. Tilsynet lar alle nyansatte slippe til under oppfølging og veiledning av mer erfarne saksbehandlere og ledere.

Som saksbehandler vil du være med på tilsynets arbeid innen disse fire hovedområdene:

Karteller
I stedet for å konkurrere vil enkelte bedrifter danne karteller for å opprettholde høye priser. Ulovlig samarbeid mellom bedrifter skader konkurransen og kan koste samfunnet dyrt. En sentral del av vår virksomhet er derfor å etterforske og treffe sanksjoner mot karteller.

Misbruk av dominans
Dominerende bedrifter kan opptre slik at det er vanskelig for eksisterende og potensielle konkurrenter å operere i markedene, for eksempel ved å drive underprising eller å inngå eksklusivavtaler med viktige forhandlere.

Kontroll med foretakssammenslutninger
Fusjoner og oppkjøp kan svekke konkurransen fordi antall uavhengige bedrifter i markedene reduseres. For å hindre at konkurransen reduseres kan Konkurransetilsynet forby eller sette vilkår for slike foretakssammenslutninger.

Høringer og påpekninger
Tilsynet kan på selvstendig grunnlag vurdere offentlige ordninger og reguleringer og påpeke konkurransebegrensende effekter.

 << Tilbake til hovedside om jobb i Konkurransetilsynet

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Administrasjonsdirektør