TeleComputing AS - Digisys AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

TeleComputing AS (org.nr. 977249287) erverver 97,8 % av aksjene i Digisys AS (org.nr. 991902112)

Berørte markeder:

IT-tjenester

Sist endret: