Technip Coflexip UK Holdings Limited - Island Offshore Subsea AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Technip Coflexip UK Holdings Limited (Storbritannia org.nr. 02424225) erverver 51 % av aksjene i  Island Offshore Subsea AS (org.nr. 988 626 392)

Berørte markeder:

Tekniske tjenester til olje- og gassindustri.

Sist endret: