Storebrand Livsforsikring AS - Silver Pensjonsforsikring AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Storebrand Livsforsikring AS (org.nr. 958 995 369) erverver enekontroll over virksomheten som drives av Silver Pensjonsforsikring AS (under offentlig administrasjon)

Berørte markeder:

Pensjonsforsikring

Sist endret: