Storebrand ASA - Skagen AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Storebrand ASA (org.nr. 916 300 484) erverver 90,95 % av aksjene i Skagen AS (org.nr. 867 462 732)

Berørte markeder:

Fondsforvaltning

Sist endret: